gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

5.novembris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Nodarbinātības stratēģijas nākotnes perspektīvām Lisabonas stratēģijas kontekstā

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

6.novembris

Padomes secinājumu projekts par Komisijas paziņojumu par aktīvu iekļaušanu

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

9.novembris

Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par minimālajām prasībām darba ņēmēju mobilitātes sekmēšanai, uzlabojot papildpensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

13.novembris

Grozītais Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pagaidu darbinieku darba apstākļiem

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

16.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

19.novembris

Padomes secinājumu projekts par Eiropas Nodarbinātības stratēģijas nākotnes perspektīvām Lisabonas stratēģijas kontekstā

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

22.novembris

Padomes secinājumu projekts par elastdrošības kopīgajiem principiem

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere