gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

2.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

7.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par papildpensiju tiesību pārvietojamības uzlabošanu

15.-16.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

21.marts

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Padomes direktīvu 89/391/EEK, tās individuālās direktīvas un Padomes direktīvas 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK, vienkāršojot ziņojumu sniegšanu par šo direktīvu praktisko ieviešanu
  • Padomes rezolūcijas projekts par jauno Kopienas stratēģiju par veselības aizsardzību un drošību darbā 2007.-2012.gadam

22.-23.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

28.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību

29.marts

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par papildpensiju tiesību pārvietojamības uzlabošanu