gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

3.jūlijs

Portugāles prezidentūras darba programmas prezentācija

10.jūlijs

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par minimālajām prasībām darbinieku mobilitātes uzlabošanai, uzlabojot papildpensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli

17.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko nosaka sankcijas darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelegāli.

18.jūlijs

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, kas nosaka regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordinēšanu ieviešanas kārtību