gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

10.decembris

  • Padomes regulas projekts, ar ko Regulas (EK) Nr.883/2004 un Regulas (EK) Nr.[...] noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu valsts piederīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valsts piederības dēļ
    • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar kuru groza Padomes direktīvu 2004/40/EK par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)
    • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere