gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Oktobra sanāksmju darba kārtība

 

2.oktobris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+)

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

7.oktobris

 • Nediskriminācijas veicināšana ES

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kurzemniece

 

8.oktobris

Prasmju un darba tirgus vajadzību saskaņošana mainīgajā darba pasaulē – stratēģiska pieeja mūžizglītībai

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

10.oktobris

Padomes secinājumu projekts “Labklājības ekonomika”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

11.oktobris

Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesīgām ekonomikām Eiropas Savienībā – turpmākā rīcība

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

28.oktobris

 • Darba un prasmju mainīgā daba digitālajā laikmetā

 • Padomes secinājumu projekts par iekļaujošiem darba tirgiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

29.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesīgām ekonomikām Eiropas Savienībā – turpmākā rīcība

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs