gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūlija sanāksmju darba kārtība

 

3.jūlijs

  • Igaunijas prezidentūras darba programmas prezentācija
  • Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

5.-6.jūlijs 

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

10.jūlijs

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

17.jūlijs

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta projekta vecākā eksperte vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inese Vilcāne