gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Jūlija sanāksmju darba kārtība


3.jūlijs
 • Luksemburgas prezidentūras darba programmas prezentācija
 • Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa, Egita Šķibele un Linda Pauga

6.jūlijs
 • Padomes secinājumu projekts par pietiekamiem ienākumiem vecumdienās novecojošas sabiedrības kontekstā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

8.jūlijs
 • Padomes secinājumu projekts par jauno programmu drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai veicinātu labākus darba apstākļus
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā referente Alisa Remi

9.jūlijs
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

10.jūlijs
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

22.jūlijs
 • Padomes secinājumu projekts par pietiekamiem ienākumiem vecumdienās novecojošas sabiedrības kontekstā
 • Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības vadlīnijām
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

23.jūlijs
 • Padomes secinājumu projekts par jauno programmu drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai veicinātu labākus darba apstākļus
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa