gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Septembra sanāksmju darba kārtība
 
1.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par jauno programmu drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai veicinātu labākus darba apstākļus
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

3.septembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • Eiropas Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.223/2014 ar specifiskiem ziņošanas nosacījumiem saistība ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

11.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās ekonomikas veicināšanu kā galveno virzītājspēku ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Eiropā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

16.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās ekonomikas veicināšanu kā galveno virzītājspēku ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Eiropā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

18.septembris

 • Padomes rekomendācijas projekts par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

22.septembris
 • Caurskatāmība un pieeja ES dokumentiem, to mērķis un praktiskā ietekme uz Padomes darbu
 • Sociālais dialogs
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.septembris

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Jolanta Apša, Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

28.septembris
 • Padomes rekomendācijas projekts par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa