gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Februāra sanāksmju darba kārtība

9.februāris
 • Padomes lēmuma projekts, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2000/98/EK
 • Padomes lēmuma projekts, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2004/689/EK
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Egita Šķibele un Linda Pauga, Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa un Sociālās politikas plānošanas departamenta direktore Diāna Jakaite

19.februāris
Padomes secinājumu projekts „ES stratēģiskais ietvars par drošību un veselības aizsardzību darbā 2014.-2020.gadam. Pielāgošanās jauniem izaicinājumiem”
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša

23.februāris
 • Padomes secinājumu projekts „Virzoties uz iekļaujošākiem darba tirgiem”
 • Padomes secinājumu projekts „Ikgadējais izaugsmes ziņojums par 2015.gadu un Vienotais nodarbinātības ziņojums: politiskas norādes nodarbinātības un sociālās politikas jomā”
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Linda Pauga un Egita šķipele,  Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde, kā arī Kultūras ministrijas nozares padomnieces Anete Kurzemniece un Zane Vāgnere, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere, Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga un Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents Deniss Kretalovs.