gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Padomes 2018.gada 16.jūlija lēmums 2018/1215 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 

2018.gada 16.jūlijā tika pieņemts Padomes lēmums 2018/1215 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (turpmāk – Lēmums). Nodarbinātības politikas pamatnostādnes kopā ar vispārējām ekonomikas politikas pamatnostādnēm veido integrētās pamatnostādnes „Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanai.

Ar Lēmumu tika apstiprinātas šādas nodarbinātības politikas pamatnostādnes:

  • 5.pamatnostādne: palielināt pieprasījumu pēc darbaspēka (uzsvērta nepieciešamība veicināt kvalitatīvu darba vietu un inovatīvu nodarbinātības formu veidošanos, padarīt paredzamus algu noteikšanas mehānismus un nodrošināt adekvātu minimālās algas līmeni, nodrošināt tādu ienākumu līmeni, kas ļauj dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi);
  • 6.pamatnostādne: stiprināt darbaspēka piedāvājumu un uzlabot piekļuvi nodarbinātībai, prasmēm un kompetencēm (uzsvērta nepieciešamība sekot līdzi pārmaiņām darba tirgū un nodrošināt darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanu, iezīmēta sociālo partneru un darba devēju loma darbaspēka izglītības procesos, kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības nodrošināšana visā mūža garumā, nepieciešamība nodrošināt izglītības programmu piedāvājumu cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni, darba vidē balstītās izglītības sistēmas un prasmju pilnveides ceļu attīstība, nodokļu sloga samazināšana darbaspēkam, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas veicināšana u.c.);
  • 7.pamatnostādne: uzlabot darba tirgu darbību un sociālā dialoga efektivitāti (uzsvērta sociālo partneru loma, iezīmēta nepieciešamība cīnīties pret darba formām, kas izraisa sociālo neaizsargātību, efektivizēt un individualizēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumus un labāk sasaistīt tos ar sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu, nodrošināt adekvātu atbalsta līmeni bezdarba situācijā u.c.);
  • 8.pamatnostādne: veicināt vienlīdzīgas iespējas visiem, sekmēt sociālo iekļaušanu un cīnīties pret nabadzību (uzsvērta nepieciešamība attīstīt iekļaujošu nodarbinātību, sniegt atbalstu tām sabiedrības grupām, kas ir mazāk aizsargātas darba tirgū, pieeja kvalitatīviem bērnu aprūpes, izglītības, mājokļa veselības un ilgstošās aprūpes pakalpojumiem, pensiju sistēmu ilgtspēja un adekvātums).

 

Padomes 2018.gada 16.jūlija lēmums 2018/1215 par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 

Kontaktpersona:
Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Aļona Tutova (tālr.67782960, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)