gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 24.oktobra lēmums Nr. 1672/2006 par Kopienas programmas izveidošanu nodarbinātībai un sociālai vienotībai - „PROGRESS"

2006.gada 24.oktobrī tika pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr.1672/2006 par Kopienas programmas izveidošanu nodarbinātībai un sociālajai vienotībai (turpmāk - programma PROGRESS). Tā mērķis ir pārorganizēt Eiropas Komisijas vadītos finanšu instrumentus, kas Eiropas Savienībā (turpmāk - ES) tiek izmantoti Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanai nodarbinātības un sociālās politikas jomā.

Programma PROGRESS aptver laika posmu no 2007. līdz 2013. gadam. Tā inkorporē Kopienas rīcības programmas, kas līdz šim atbalstīja ES nodarbinātības un sociālās politikas jomas (nodarbinātība, sociālā iekļaušana, dzimumu līdztiesība un nediskriminācija), kā arī vairākas ar darba apstākļiem saistītās ES budžeta līnijas. Šim periodam paredzētais finansējuma apjoms ir 657,59 miljoni eiro.

Lēmumā Nr.1672/2006 ir noteikti šādi galvenie programmas PROGRESS mērķi:

 1. zināšanu un izpratnes uzlabošana par situāciju, kas dominē dalībvalstīs (un citās valstīs, kas piedalīsies programmā), ar politikas analīzes, novērtēšanas un tiešā monitoringa palīdzību;
 2. statistikas instrumentu, metožu un vienotu indikatoru attīstības atbalstīšana;
 3. ES tiesību aktu un politikas mērķu ieviešanas atbalstīšana un monitorings dalībvalstīs un to ietekmes novērtēšana;
 4. vienotu informācijas tīklu veidošana un savstarpējās mācīšanās veicināšana, kā arī labas prakses un novatorisku pieeju veicināšana un izplatīšana ES līmenī;
 5. ieinteresēto personu un visas sabiedrības informētības veicināšana par ES politiku;
 6. ES galveno sakaru tīklu kapacitātes stiprināšana, lai veicinātu un atbalstītu ES politiku.

Programma PROGRESS ir sīkāk iedalīta 5 jomās:

 • nodarbinātība (23% no kopējā programmas finansējuma);
 • sociālā aizsardzība un iekļaušana (30% no kopējā programmas finansējuma);
 • darba apstākļi (10% no kopējā programmas finansējuma);
 • nediskriminācija un daudzveidība (23% no kopējā programmas finansējuma);
 • dzimumu līdztiesība (12% no kopējā programmas finansējuma).

Pieeja šai programmai ir visam publiskām un privātām institūcijām, jo īpaši dalībvalstīm, valsts nodarbinātības dienestiem, vietējām un reģionālajām pašvaldībām, specializētām ES tiesību aktos paredzētām institūcijām, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, jo īpaši tām, kas darbojas ES līmenī, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūtiem, novērtēšanas ekspertiem, nacionālajiem statistikas birojiem un masu medijiem.

Programmas PROGRESS paredzētās ieviešanas (atbilstoši arī finansēšanas) metodes ir šādas:

 1. konkursa kārtībā noslēgti pakalpojumu līgumi;
 2. daļēja subsīdija projektu pieteicējiem, kurā ES līdzfinansējums nepārsniedz 80% no kopējiem izdevumiem (izņēmuma gadījumā šīs subsīdijas apmērs var būt lielāks).

Sikāka informācija par programmu PROGRESS atrodama šajā adresē: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 24.oktobra lēmums Nr. 1672/2006 par Kopienas programmas izveidošanu nodarbinātībai un sociālai vienotībai - "PROGRESS".pdf.gif - 641 B

Kontaktpersona:
Finanšu un attīstības departamenta Sociālās politikas plānošanas un attīstības nodaļas vecākā referente Elita Aleksandrovska (talr.: 67021694, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)