gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”

Labklājības ministrijā

<Atpakaļ 

Projektā izstrādā 10 dažādus pētījumus.

Pētījumi ir par darba tirgu un nabadzības riskiem,

kā arī pētījumi par atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti

un bezdarbnieku iespējām atrast darbu un strādāt.

 

Nabadzības risks nozīmē, ka, piemēram,

cilvēkam ir tik maz naudas,

ka viņš nevar nopirkt pat pašu nepieciešamāko-

ēdienu, apģērbu, nevar samaksāt par dzīvokli.

Piemēram, ja bērniem ir tikai mamma,

un viņai ir maza alga,

viņai ir ļoti grūti nopirkt sev un bērniem to,

kas viņiem ir vajadzīgs.  

 

Projektā izstrādā metodiku - rokasgrāmatu,

kā aprēķināt iztikas minimumu jeb

noteikt ģimenēs biežāk izmantoto preču un pakalpojumu apjomu (daudzumu).

 

Projektā pēta arī citu valstu praksi, lai noteiktu

kāds atbalsts vajadzīgs cilvēkiem ar invaliditāti

un kādas ir viņu iespējas atrast piemērotu darbu.

 

Ik gadu projektā vērtē, kā samazinās nabadzība

un sociālās atstumtība jeb nespēja iekļauties sabiedrībā,

lai uzzinātu, vai valsts īstenotā un ieviestā politika

ir pareiza.

 

Projekts notiek Labklājības ministrijā

no 2015. gada jūlija līdz 2022. gada decembrim.

Vairāk informācijas: https://www.lm.gov.lv/text/3495 

<Atpakaļ