gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas uzraudzības

pilnveidošana” Valsts darba inspekcijā

<Atpakaļ Tālāk>

Šajā projektā darba devējiem palīdz sakārtot uzņēmumus,

lai darbs tajos būtu drošs.

Projekta laikā darba devējiem palīdz

ieraudzīt bīstamās un nedrošās vietas un situācijas darba vietās.

Palīdz novērtēt risku darbinieku drošībai un veselībai,

un izdomāt risku samazināšanas pasākumus.

Darbiniekiem ir apmācības, piemēram, par drošu darbu,

aizsardzības līdzekļiem, kāpēc un kā tos lietot.

Darbinieki mācās, kā droši strādāt, lai nenotiktu dažādi negadījumi,

lai cilvēki neiegūtu traumas vai slimības darba vietā.

 

Projektā notiek arī dažādi sabiedrības informēšanas pasākumi,

piemēram, semināri, apmācības, video instrukciju (padomu) sagatavošana.

 

Darba devēji, kas vēlas piedalīties projektā,

var pieteikties Valsts darba inspekcijā.

 

Projekts notiek Valsts darba inspekcijā

sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju,

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un

Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru

”Darba drošības un vides veselības institūts”

no 2016. gada marta līdz 2023. gada decembrim.

Vairāk informācijas: https://goo.gl/j7uP3D  

<Atpakaļ Tālāk>