gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Labklājības ministrijā

Projektā atbalsta sociālos uzņēmumus.

<Atpakaļ Tālāk>

Šajā projektā var piedalīties arī sociālie uzņēmumi,

kuri palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, arī ar garīga rakstura traucējumiem,

trūcīgiem cilvēkiem, romiem,

ieslodzītajiem vai cilvēkiem, kuri atbrīvoti no ieslodzījuma vietām,

cilvēkiem ar atkarības problēmām,

cilvēktirdzniecības upuriem,

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 15 gadiem,

bēgļiem, cilvēkiem ar alternatīvo vai bezvalstnieka statusu.

 

Tā kā sociālie uzņēmumi Latvijā ir nesen,

Labklājības ministrija izstrādāja

sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmu –

kritērijus un pazīmes,

lai būtu zināms, kādam ir jābūt sociālajam uzņēmumam.

Ministrija strādā, lai šos uzņēmumus atbalstītu.

 

Uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties projektā

un saņemt atbalstu, jāpiesakās Labklājības ministrijā,

jāiegūst sociālā uzņēmuma statuss.

 

Kad uzņēmumu reģistrē sociālo uzņēmumu reģistrā,

jāiet uz AS „Attīstības finanšu institūciju ALTUM”.

Uzņēmumam jāuzraksta biznesa plāns, ja tas ir labs,

tad var saņemt finansiālu (naudas) atbalstu.

 

Arī tie cilvēki, kuri vēlas uzsākt sociālo uzņēmējdarbību,

var pieteikties ideju konkursā Labklājības ministrijā.

Labāko ideju autoriem palīdz izstrādāt biznesa plānu,

un, pēc reģistrēšanās sociālo uzņēmumu reģistrā,

viņi var pieteikties finanšu atbalstam.

 

Projektā notiek semināri un konferences,

lai cilvēki var vairāk uzzināt par sociālo uzņēmējdarbību.

 

Projekts notiek Labklājības ministrijā

sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”

no 2015. gada augusta līdz 2022. gada decembrim.

 

Vairāk informācijas: http://www.lm.gov.lv/text/3496 

<Atpakaļ Tālāk>