gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa
Darba līgums

<Atpakaļ Tālāk> 

Pirms sāc strādāt tu noslēdz darba līgumu.

Darba līgums ir dokuments.

Tā ir rakstiski noslēgta vienošanās.

Darba līgumam ir juridisks spēks.

Līgums mūs aizsargā no krāpšanas.

 

Darba līgumā ieraksta, kādu darbu tu darīsi.

Ieraksta, kādu darba samaksu tu saņemsi.

Darba samaksa nav tikai tava darba alga.

Darba devēji maksā arī prēmijas, piemaksas pie darba algas.

Darba samaksa ir darba alga, piemaksas un prēmijas.

 

Pirms paraksti darba līgumu, to uzmanīgi izlasi.

Ja tev ir grūti to izdarīt, ja tajā ir vārdi, ko nesaproti,

palūdz, lai kāds cilvēks, kam tu uzticies,

izlasa un paskaidro tev, kas darba līgumā ir uzrakstīts.

 

Darba līgumā noteikti jānorāda:

darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,

darba devēja vārds, uzvārds (nosaukums), reģistrācijas numurs un adrese;

datums, kad darbinieks(darba ņēmējs) sācis strādāt;

laiks, cik ilgi darbinieks(darba ņēmējs) strādās

(ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku);

darba vieta;

darbinieka profesija un veicamais darbs;

darba alga jeb samaksa un tās izmaksāšanas laiks;

dienas vai nedēļas darba laiks;

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums;

darba līguma termiņš.

 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv