gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Korporatīvā sociālā atbildība 

  • ANO Globālais līgums un korporatīvā sociālā atbildība
ano.jpg - 14.79 KB

Globālais līgums ir Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) iniciatīva, kuru veido desmit uzņēmumu sociālo atbildību stiprinoši principi, kas rosina uzņēmumus ievērot cilvēktiesības un darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju. 1999. gadā, lai izveidotu vienotu izpratni un attieksmi par korporatīvo sociālo atbildību, radās nepieciešamība pēc kopīgām aktivitātēm jeb globālas kustības, par kuras iniciatoru kļuva ANO ģenerālsekretārs Kofi Anans un sekmīgi turpina jaunais ģenerālsekretārs Bans Gimuns (Ban Ki-moon). Šobrīd Globālā līguma kustībā ir  apvienojušies simtiem dažāda lieluma no nozaru uzņēmumu no visas pasaules. Pievienojoties Globālā līguma kustībai, uzņēmumi apņemas ievērot savu darbinieku, klientu, sadarbības partneru un visas sabiedrības kopējās intereses, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības vides un sabiedrības attīstību savā reģionā un visā pasaulē.

Globālais līgums ir brīvprātīga kustība, kas nav juridiski saistoša. Globālais līgums aicina uzņēmumus attīstīt labas pārvaldības praksi un sociāli atbildīgu rīcību savā uzņēmumā un veicināt augstākus biznesa prakses standartus sava valstī vai globāli, tādējādi veidojot sakārtotu un ētisku biznesa vidi, mācoties citam no cita un sekmējot sabiedrības attīstību. Globālā līguma desmit principu ieviešanai uzņēmumi tiek aicināti sadarboties ar ANO aģentūrām, arodbiedrībām un nevalstiskām organizācijām, kas risina cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jautājumus.  

10 ANO Globālā līguma kustības principi

Principi, kas saistīti ar cilvēktiesībām:

1. Uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludinātās cilvēktiesības.

2. Uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos.

Principi, kas saistīti ar darba tiesībām:

3. Uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu.

4. Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu.

5. Uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu.

6. Uzņēmums nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā.

Principi, kas saistīti ar apkārtējo vidi:

7. Uzņēmumiem ir jāsaudzē apkārtējā vide.

8. Uzņēmumiem jāveicina atbildība par apkārtējo vidi.

9. Uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana

Princips pret korupciju un kukuļdošanu uzņēmējdarbībā:

10. Uzņēmumiem ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos (gan pret kukuļdošanu, gan naudas vai citu labumu izspiešanu). 

Vairāk par Globālā līguma kustību Latvijā un pieteikšanos skatīt www.globalcompact.lv.

Papildus informācija par Globālo līgumu pasaulē (Global Compact) www.globalcompact.org.

ANO Globālā līguma kustība Latvijā

Kopš 2001. gada Globālā līguma kustība darbojas arī Latvijā un tajā iesaistījušies vairāki uzņēmumi. 2005.gadā Latvijas Darba devēju konfederācija kļuva par ANO iniciatīvas koordinatoru, piesaistot tādus uzņēmumus, kā AS „Aldaris", AS „Diena", AS „Grindex", SIA „Komin", SIA „Lattelecom", SIA „Lietišķās informācijas dienests", SIA „Miesassargu aģentūra", AS „Nordea", privātskola "Patnis", SIA „SilJa", SIA „Zygon Baltic Consulting", SIA „Valodu mācību centrs", Biznesa augstskola „Turība" un SIA „Constructus".

ANO Globālā līguma principi saistībā ar korporatīvo sociālo: