gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Projekts „Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas

izveide un ieviešana” nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”

<Atpakaļ 

Cilvēkam ar funkcionēšanas traucējumiem, piemēram,

sliktu redzi vai dzirdi, grūtībām pārvietoties,

svarīgi precīzi noteikt ierobežojumus jeb traucējumus un to pakāpi,

piemeklēt atbilstošus tehniskos palīglīdzekļus,

lai viņi, tos lietojot, varētu pilnvērtīgi dzīvot, mācīties un strādāt.

 

Projektā izstrādā sistēmu,

lai novērtētu funkcionēšanas traucējumus:

kustību, savstarpējās saziņas, redzes, dzirdes, pašaprūpes traucējumus,

un pēc tam piemeklētu un pēc vajadzības mainītu

atbilstošākos tehniskos palīglīdzekļus,

piemēram, ratiņkrēslus, spieķus, kruķus,

ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļus u.c.

 

Projektā  iesaista bērnus un jauniešus no 7 līdz 25 gadiem,

kuri mācās skolās, kā arī ar pieaugušos ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Projekts notiek valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību

 “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””

no 2016. gada jūlija līdz 2022. gada decembrim.

 

Vairāk informācijas: https://www.nrcvaivari.lv/lv/vsia-nrc-vaivari-funkcionesanas-novertesanas-un-asistivo-tehnologiju-apmainas-sistemas-izveide-un-0

 

 

Projekts „Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei” nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”

 

Šajā projektā centrā „Vaivari”

izveido jaunas laboratorijas, pārbūvē un iekārto telpas,

kā arī iegādājas jaunu aprīkojumu un tehniskos palīglīdzekļus:

piemēram, ratiņkrēslus, spieķus, kruķus,

ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļus u.c.

 

Projektā veido speciālu tehnisko palīglīdzekļu

apmaiņas fondu skolām, speciālu laboratoriju,

kurā novērtēs, kādi tehniskie palīglīdzekļi ir vajadzīgi,

vajadzības gadījumā tos mainīs.

Laboratorijas telpas pārbūvē un ierīkos jaunas.

 

Projektā veido datu bāzi,

kurā ir informācija par funkcionēšanas traucējumu novērtēšanas gadījumiem,

t.i. informācija par konkrētiem gadījumiem,

kā tajos vērtēja cilvēka ierobežojumus un kā viņiem palīdzēja.

Informācija palīdzēs labāk novērtēt

cilvēku ar funkcionēšanas traucējumiem problēmas.

 

Projekts notiek valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību

“Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””

no 2016. gada jūlija līdz 2022. gada beigām.

 

Vairāk informācijas: https://www.nrcvaivari.lv/lv/vsia-nrc-vaivari-infrastrukturas-attistiba-funkcionesanas-novertesanas-un-asistivo-tehnologiju

 

Projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā

 

Projektā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārsti,

ģimenes ārsti un ārsti speciālisti, pilnveidos invaliditātes noteikšanas sistēmu bērniem.

Pēc tam vecāki un bērni piedalīsies

pilnveidotās sistēmas izmēģināšanā jeb izmēģinājumprojektā.

 

Invaliditātes noteikšana bērniem līdz 18 gadu vecumam

ir ļoti svarīga, jo tā palīdz novērtēt,

cik apgrūtinoši bērnam ir iekļauties sabiedrībā,

piemēram, strādāt, mācīties un pieņemt lēmumus.

Ja bērnam ir invaliditāte, viņam sniedz atbalstu,

kas var ietekmēt bērnu ar invaliditāti ikdienu.

Piemēram, pašvaldības vai valsts palīdz samaksāt par

transportu vai īpašu bērna kopšanu.

 

Projektā notiek arī iedzīvotāju informēšana –

iedzīvotājiem skaidro visu par

pilnveidoto invaliditātes sistēmu un izmaiņām likumos.

 

Projekts notiek Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā

no 2016. gada decembra līdz 2019. gada decembrim.

 

Vairāk informācijas: http://www.vdeavk.gov.lv/es-fondu-atbalsts/eiropas-savienibas-fonda-projekts-bernu-invaliditates-noteiksanas-sistemas-pilnveide/

 

<Atpakaļ