gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa
Dienas aprūpes centri, grupu mājas un pusceļa mājas

<Atpakaļ Tālāk> 

Cilvēki ar invaliditāti iet uz dienas aprūpes centriem.

Dienas aprūpes centros cilvēki ar invaliditāti mācās,

lietderīgi pavada savu brīvo laiku,

saņem speciālistu un dienas aprūpes centra apmeklētāju atbalstu.

dienas_centra_bilde.jpg - 57.14 KB
Saldus dienas centrs

Daži cilvēki ar invaliditāti dzīvo grupu mājā (dzīvoklī).

Tie ir atsevišķi dzīvokļi vai mājas,

kurā dzīvo invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu mājā (dzīvoklī) strādā darbinieki,

viņi atbalsta un palīdz invalīdiem,

ja viņiem ir grūtības.

Grupu mājā (dzīvoklī) invalīdi nemaksā pilnu maksu par dzīvokli.

daļu no maksas samaksā pašvaldība.

puscela_maja.jpg - 68.76 KB
Pusceļa māja

Pusceļa mājā dzīvo cilvēki ar invaliditāti,

kuri grib sākt dzīvot patstāvīgi.

Viņi mācās gatavot ēst, mazgāt veļu, apkopt sevi.

Līdz šim šie cilvēki dzīvoja sociālās aprūpes centros.

Viņiem nebija jāgādā pašiem par sevi.

 

Krīzes centrs ir vieta,

kur cilvēkam palīdz īpašos gadījumos.

krīzes centros var saņemt īslaicīgu psiholoģisko un cita veida palīdzību.

 

Patversmes un nakts patversmes ir domātas bezpajumtniekiem.

Tie ir cilvēki, kuriem nav kur dzīvot.

Patversmēs cilvēki var dzīvot līdz 3 mēnešiem.

Patversmē var saņemt ēdienu,

patversmē strādā un bezpajumtniekiem palīdz sociālie darbinieki.

patversme.jpg - 39.99 KB
 Patversme, kurā cilvēks var pārnakšņot


<Atpakaļ Tālāk>


 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv