gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Kad lēmums stājas spēkā?

<Atpakaļ Tālāk>

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai.

Ja lēmumu nosūta pa pastu,

tas ir spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.


NVA lēmumus var apstrīdēt, rakstot iesniegumu NVA direktoram.

To var darīt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv