gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Kad var zaudēt bezdarbnieka statusu?

<Atpakaļ Tālāk>

Bezdarbnieka statusu var zaudēt šādos gadījumos,

ja bezdarbnieks:

 • ieguvis pašnodarbinātā statusu;

 • nonācis pilnā valsts apgādībā;

 • ja viņš sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanas vecumu;

 • ja sācis mācīties klātienē vispārējās vidējās vai
  profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;

 • atteicies no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;

 • nepilda bezdarbnieka pienākumus bez attaisnojoša iemesla;

 • sniedzis nepatiesas ziņas bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;

 • pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības;

 • pilnībā zaudējis darba spējas,

 • atjaunots darbā ar tiesas spriedumu;

 • bezdarbnieks atteicies no bezdarbnieka statusa;

 • gadījumos, kad bezdarbnieks ir miris.

Arī lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem NVA

vienas darba dienas laikā.

 

<Atpakaļ Tālāk>

 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv