gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

ES fondu ieguldījumi nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanai

2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā

<Atpakaļ

Eiropas Savienība (ES)

arī turpmāk atbalstīs projektus Latvijā,

kuri palīdzēs cilvēkiem meklēt un atrast darbu,

strādāt un uzlabot savus dzīves apstākļus.

 

Labklājības ministrija vadīs projektus,

projektiem naudu piešķirs gan ES, gan Latvijas valsts.

 

Kopā projektiem līdz 2020. gadam

iztērēs 406,3 miljonus eiro.

 

Kādi būs projekti,

un kurš tajos var piedalīties?

 

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

Projektā var piedalīties bezdarbnieki un darba meklētāji,

kuriem nav kādu zināšanu vai prasmju,

lai varētu veiksmīgi strādāt.

 

Piemēram, viņi var apgūt jaunu vai pilnveidot esošo profesiju, mācīties valodas,

mācīties strādāt ar datoru, vadīt auto vai traktoru.

 

Viņi var mācīties arī pie darba devēja.

 

Projekta dalībnieki saņem stipendiju.

Dalības laikā viņi var saņemt arī naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz mācību vietai un atpakaļ.

 

Projektā var piedalīties arī cilvēki ar invaliditāti,

viņiem palīdz dažādi speciālisti, piemēram, surdotulks, ergoterapeits.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz bezdarbniekam ar invaliditāti speciāli pielāgot mācību vietu,

piemēram, nopērk speciālu krēslu, lampu, datoru.

 

Ja cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

mācās pie darba devēja, viņiem ir atbalsta persona.

Tas ir cilvēks, kas palīdz bezdarbniekam orientēties un plānot darbus,

veidot sarunu jeb dialogu ar darba devēju.

 

Bezdarbniekiem, kuri vēlas piedalīties projektā

un bez maksas mācīties,

jāpiesakās kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm.

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

no 2015. gada janvāra līdz 2021. gada decembrim.

 

Vairāk informācijas: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4149

 

 

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

Šajā projektā bezdarbnieki un darba meklētāji

var uzzināt par brīvajām darba vietām ne tikai Latvijā,

bet visā Eiropas Savienībā.

 

Nodarbinātības valsts aģentūrā ir dažādi pasākumi –

informatīvie semināri, izstādes,

atvērto durvju dienas, kā arī individuālās konsultācijas.

 

Pasākumos var uzzināt par brīvajām darba vietām,

dzīves un darba apstākļiem, likumiem dažādās Eiropas  Savienības valstīs.

 

Darba devējiem projektā palīdz meklēt darbiniekus no citām valstīm Eiropā.

 

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

no 2015. gada marta līdz 2020. gada decembrim.

Vairāk informācijas: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4082

 

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

Šis projekts palīdz bezdarbniekiem izvēlēties profesiju,

kurā mācīties, vai domāt par to un saprast,

kas vēl jāiemācās, lai nākotnē varētu strādāt.

 

Speciālisti izpēta, kādas profesijas būs nepieciešamas nākotnē,

kā arī izveido tādu informācijas platformu jeb sistēmu,

kurā bezdarbnieki var ātri atrast informāciju

par darba tirgū pieprasītākām profesijām.

 

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

sadarbībā ar Ekonomikas ministriju

no 2016. gada marta līdz 2021. gada decembrim.

Vairāk informācijas: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5&mid=511&txt=4433

 

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

Šajā projektā bezdarbnieki, arī cilvēki ar invaliditāti

strādā speciāli pielāgotā darba vietā.

To sauc par subsidēto darba vietu.

 

Projektā var piedalīties cilvēki ar invaliditāti,

tai skaitā ar garīga rakstura traucējumiem,

kā arī cilvēki, kas vecāki par 55 gadiem,

bēgļi vai cilvēki ar alternatīvās personas statusu, cilvēki,

kas bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus (ilgstošie bezdarbnieki).

 

Lai bezdarbniekam ar invaliditāti būtu ērti strādāt,

subsidēto darba vietu speciāli pielāgo,

piemēram, ierīko atbalsta rokturus, nopērk

speciālus datorus, mēbeles.

 

Darba devējiem, kuri izveido jaunas darba vietas,

Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz nopirkt bezdarbnieka darbam nepieciešamās lietas.

 

Bezdarbniekam palīdz darba vadītājs.

Ja nepieciešams, viņam palīdz surdotulks, ergoterapeits.

Bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem palīdz atbalsta persona.

 

Projekta laikā bezdarbnieks (iepriekš piesakoties) var saņemt naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu dienesta  viesnīcā vai īrētā dzīvoklī,

vai arī par transportu,

ja darba vieta ir tālu no mājām.

 

Lai piedalītos projektā,

bezdarbniekiem un darba devējiem jāpiesakās

kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm.

 

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

no 2015. gada februāra līdz 2022. gada decembrim.

Vairāk informācijas: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4146

 

 

Projekts “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija” Nodarbinātības valsts aģentūrā

Projektā palīdz meklēt un atrast darbu bezdarbniekiem,

kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus.

Projektā var piedalīties arī bezdarbnieki ar atkarības problēmām:

alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarībām.

 

Bezdarbnieks var saņemt dažādu speciālistu

(karjeras konsultanta, psihologa un psihoterapeita) palīdzību.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra var nosūtīt bezdarbnieku uz

Sociālās integrācijas valsts aģentūru.

Tur bezdarbniekam vērtē veselības stāvokli un palīdz saprast,

kāda profesija viņam ir piemērotāka (profesionālā piemērotība noteiktam darbam).

 

Bezdarbnieks var piedalīties motivācijas programmā.

Tā ir programma, kurā sniedz atbalstu,

palīdz meklēt, atrast un uzsākt darbu.

Ar bezdarbnieku šajās programmās strādā sociālais mentors –

cilvēks, kurš palīdz bezdarbniekam iekārtoties darbā un viņu atbalsta ar padomu.

 

Ja bezdarbniekam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība,

viņš var piedalīties Minesotas 12 soļu programmā, apmeklēt narkologu.

Viņš var piedalīties arī citās terapijās.

Terapijā speciālisti palīdz bezdarbniekam

tikt galā ar veselības vai sociālajām problēmām.

 

Projektā bezdarbnieki varēs veikt veselības pārbaudes.

Viņiem palīdzēs samaksāt par transportu

uz veselības iestādēm – slimnīcām, veselības centriem u.c.,

kurās viņi ārstēsies.

 

Ilgstošajiem bezdarbniekiem,

kas vēlas piedalīties projektā un saņemt atbalstu,

jāpiesakās kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm.

 

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru

no 2015. gada augusta līdz 2021. gada decembrim.

Vairāk informācijas: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=511&txt=4158

<Atpakaļ