gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
Lapas koks Lapas koks Sākumlapa

Kādi ir bezdarbnieka pienākumi?

<Atpakaļ Tālāk>

Bezdarbnieka pienākumi ir:

noteiktajā dienā ierasties Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Katram bezdarbniekam ir individuālais darba meklēšanas plāns.

Plānā ieraksta datumu, kurā bezdarbniekam jāierodas NVA.

NVA var uzaicināt bezdarbnieku ierasties arī citā laikā.


Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla

neierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā noteiktā dienā,

viņš var zaudēt bezdarbnieka statusu.

 

© Labklājības ministrija 2008-2018

Pārpublicējot informāciju atsauce uz Labklājības ministriju obligāta
LR Labklājības ministrija, Skolas iela 28, LV-1331,
Tālr.: 80205100 (bezmaksas), Fakss: 67276445,
E-pasts: lm@lm.gov.lv