gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 

 • Vakances

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu – juriskonsults

Metodiskās vadības un kontroles departamenta projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (uz noteiktu laiku līdz 2022.gada 31.decembrim)

Mēs piedāvājam:

 • radošu, daudzveidīgu darbu un atsaucīgus kolēģus;
 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu (no 940,- EUR līdz 1287,- EUR) un sociālās garantijas;
 • atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, t. sk. īslaicīgas ministrijas bērnistabas izmantošanas iespējas;
 • darbavietu Rīgas centrā.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt juridisko ekspertīzi projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (turpmāk – Projekts) ieviešanas procesos atbilstoši tā noteikumiem;
 • piedalīties ar Projekta īstenošanu tieši saistīto normatīvo aktu projektu izstrādāšanā, sniegt priekšlikumus par sekmīgas Projekta īstenošanas nodrošināšanai nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem;
 • izvērtēt un piedāvāt piemērotākās un efektīvākās Projekta ietvaros veicamo iepirkuma procedūras, vienlaikus nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt Projekta darbību īstenošanai nepieciešamo iepirkumu veikšanu, t.sk. izstrādāt iepirkumu nolikumus, līgumus un citu nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju, sagatavot publikācijas par plānotajiem iepirkumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, sagatavot iepirkumu komisijas sanāksmju protokolus un ziņojumus par iepirkuma procedūru, informēt pretendentus (kandidātus) par iepirkumu rezultātiem, sagatavot publikācijas par iepirkumu rezultātiem u.c.;
 • risināt juridiskus jautājumus un sniegt juridisko atbalstu tiesību aktos noteikto uzdevumu īstenošanai saistībā ar Projekta darbību īstenošanu, t.sk. pārstāvēt struktūrvienības (ministrijas) intereses attiecībās ar Projekta mērķa grupu un citiem sadarbības partneriem, nepieciešamības gadījumā nodrošināt ministrijas pārstāvību tiesā;
 • nodrošināt dažādu Projekta dokumentu juridisku izvērtēšanu;
 • nodrošināt atbilžu sagatavošanu uz Projekta īstenošanā iesaistīto juridisko un fizisko personu vēstulēm, iesniegumiem un sūdzībām;
 • piedalīties sēdēs, sanāksmēs, komisijās, darba grupās un metodisko materiālu izstrādē u.c. jautājumos, kas saistīti ar Projekta īstenošanu;
 • konsultēt Projekta vadības un īstenošanas personālu juridiskajos jautājumos;
 • sniegt konsultācijas un nepieciešamo informāciju ministrijas struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskām, juridiskām personām un šādu personu apvienībām ar Projektu saistītos jautājumos;
 • pildīt citus struktūrvienības vadības un Projekta vadītāja uzdotos uzdevumus.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • priekšrocība par darba pieredzi līgumu izstrādes, t.sk. publisko iepirkumu jomā;
 • priekšrocība par darba pieredzi juridiskos jautājumos pēdējo trīs gadu laikā ne mazāk par gadu;
 • nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas (B2 līmenis);
 • prasme analizēt un veikt apjomīgas informācijas apstrādi, rezultātu analīzi un formulēt secinājumus;
 • prasme formulēt savu viedokli mutiski un rakstveidā;
 • precizitāte, prasme plānot un organizēt savu darba laiku amata pienākumu izpildei.

 

Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām, nosūtot pa pastu vai elektroniski līdz 2019.gada 22.novembrim, Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331. Tālrunis uzziņām 67021645 un 67021592; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir Labklājības ministrija, adrese: Skolas iela 28, Rīga.526

 

 

INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBAS PĀRVALDNIEKS 

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz 1 vakanto darbinieka amata vietu – Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks (uz nenoteiktu laiku)

Labklājības ministrija piedāvā:

 • atbildīgu un interesantu darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā IKT jomā;
 • iespēju dot savu ieguldījumu IKT jomas attīstīšanai labklājības nozarē;
 • stabilitāti un savas profesionalitātes attīstīšanu;
 • atalgojumu no 1253 EUR līdz 1647 EUR, atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei;
 • papildu motivācijas instrumentus atbilstoši rezultātiem;
 • atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, t. sk. īslaicīgas ministrijas bērnistabas izmantošanas iespējas.

 

Būtiskākie amata pienākumi:

 • nodrošināt IS atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • ierosināt, vadīt un uzraudzīt ar IS drošību saistītos pasākumus;
 • izstrādāt, ieviest un uzturēt  ar informācijas sistēmu drošību saistītos iekšējos normatīvos aktus, rīkojumus un procedūras, kontrolēt to ievērošanu LM un nozarē;
 • nodrošināt un uzraudzīt ar IS drošību saistītos pasākumus, organizēt un vadīt IS drošības pasākumu īstenošanu;
 • identificēt un dokumentēt drošības incidentus, analizēt tos, ierosināt nepieciešamos uzlabojumus IS drošībai;
 • nodrošināt sevišķās lietvedības IS darbību un drošību;
 • nodrošināt LM IS drošības risku analīzi un veicināt drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu;
 • uzturēt IS reģistru un lietotāju piekļuves tiesību uzskaiti;
 • nodrošināt ministrijas darbinieku apmācību informācijas drošības jomā
 • nodrošināt piekļuves kontroles IS darbību;
 • sniegt konsultatīvu atbalstu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;
 • organizēt, kontrolēt un uzraudzīt LM personas datu apstrādes atbilstību Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.


Prasības pretendentam:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība datorzinībās, var būt pēdējo kursu students;
 • pieredze informācijas sistēmu drošības jomā;
 • vēlama pieredze darbā ar lielām informācijas sistēmām (turpmāk – IS);
 • prasme veikt liela apjoma dažādu veidu informācijas vienlaicīgu analīzi;
 • prasme analizēt esošo situāciju IT jomā un prognozēt nākotnes vajadzības;
 • labas tehniskās zināšanas par mūsdienīgu datu bāzu vadības sistēmām, objektu orientētu metodoloģiju un IS arhitektūru;
 • zināšanu IT drošības un IT audita jomā apliecinošs sertifikāts, piemēram, CISM, CISSP, CISA, tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas;
 • zināšanas par spēkā esošiem normatīvajiem aktiem IKT drošības jomā un sfērā kopumā;
 • atbilstība likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktās 2.kategorijas speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai;
 • valsts valodā iegūta izglītība, vai C līmeņa 2.pakāpei atbilstošas valodas prasmes;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas B2 līmenī.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas gaidām pa pastu vai elektroniski līdz 18.11.2019. Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālrunis uzziņām: 67021645. 

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā. Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu pārzinis ir Labklājības ministrija, adrese: Skolas iela 28, Rīga.