gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrija projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros no 2020. gada 18. septembra līdz 16. oktobrim rīko ikgadējās metodiski - informatīvās sanāksmes piecos Latvijas reģionos. Pirmā sanāksme notiks Valmierā, 18. septembrī. 

Šī gada martā Latvijas izglītības iestādes, ierobežojot Covid-19 vīrusa izplatību, uzsāka īstenot mācību procesu attālināti. Attālināto mācību pieeja ienesa izmaiņas ierastajā ikdienā visiem mācību procesā iesaistītajiem – skolēniem, viņu ģimenēm un pedagogiem. Izvērtējot attālināto mācību procesu, var secināt, ka būtiski uzlabojās skolēnu un pedagogu digitālās kompetences, arī vecāki vairāk veltīja laiku saviem bērniem, palīdzot mācību procesā. Tomēr šim laikam bija arī vairākas ēnas puses - liela daļa bērnu saskārās ar ierobežotiem tehniskiem resursiem, lai mācītos attālināti vai esošie resursi bija jādala ar vairākiem citiem ģimenes locekļiem, daļa vecāku nespēja sniegt pietiekamu atbalstu saviem bērniem darba noslodzes vai zemo prasmju dēļ. 

Jaunajā mācību gadā izglītības process notiek klātienē, variējot ar mācībām attālināti. Tomēr, ja to paredzēs valstī noteiktie pretepidēmijas pasākumi, izglītības iestādes atkal pāries pilnīgi attālinātā mācību režīmā. Ko esam mācījušies no iepriekšējās pieredzes un kas vēl jāmācās, lai īstenotu attālināto mācību procesu kvalitatīvi un pieejamu visiem skolēniem neatkarīgi no sociālā un materiālā stāvokļa? Par šiem jautājumiem notiks dialogs ar izglītības iestāžu darbiniekiem. Dialoga ietvaros būs diskusijas par izaicinājumiem attālināto mācību laikā un šī laika izraisītajām sekām, par to, kā organizēt savstarpēji papildinošu sadarbību starp izglītības iestādi un sociālo dienestu, lai identificētu bērnus un ģimenes, kurām visvairāk nepieciešama palīdzība un atbalsts gan Covid-19 vīrusa izraisītā ārkārtas situācijā, gan ikdienā.

Sanāksmēs piedalīsies pašvaldību sociālo dienestu vadītāji un sociālie darbinieki, kā arī izglītības iestāžu darbinieki – izglītības pārvalžu darbinieki, skolu direktori, pedagogi un sociālie pedagogi. To laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Labklājības ministrijas aktualitātēm, jaunumiem projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātēs, kā arī ar pieredzi Raunas vidusskolā un Valmieras sociālo lietu pārvaldē attālinātā mācību procesa laikā.  Sanāksmes rezultātā iegūtā informācija tiks izmantota resursu apzināšanai un atbalsta sistēmas stiprināšanai. 

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.