gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrija projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros īsteno tematiskās diskusijas veltītas dažādiem aspektiem, kam ir būtiska ietekme uz sociālā darba speciālistu profesionalitāti un sociālo dienestu darba efektivitāti. 

Reaģējot uz šā brīža izaicinājumu pilno laiku sociālajos dienestos saistībā ar Covid-19 izplatību, Projekta ietvaros tiks organizēta tiešsaistes diskusija par sociālā darba lomu globālās krīzes situācijā, tajā skaitā par sociālo pakalpojumu nepārtrauktību un piespiedu izolācijas sekām ilgtermiņā.  

Diskusija notiks 20. martā plkst. 13:00 tiešsaistē – https://youtu.be/msJ-nJty_-4

Pašlaik ne tikai Latvijā un Eiropā, bet arī daudzviet citur pasaulē tiek īstenoti pasākumi, lai Covid-19 izplatība tiktu pēc iespējas vairāk ierobežota un kontrolēta. Tomēr ir skaidrs, ka ne visām sabiedrības grupām apstākļi ir vienlīdzīgi, lai spētu pielāgoties situācijai. Pasaule strauji mainās, un izaicinājumi skar visas dzīves jomas - tas ir ne tikai Covid 19, kas apdraud cilvēka fizisko veselību, noteiktie ierobežojumi ietekmē iespēju pārvietoties, īstenojot ikdienā ierasto vai ieplānoto, rada ierobežojumus socializēties un izklaidēties, saņemt daļu pakalpojumu, tie ietekmē ekonomiku, radot izmaiņas darba tirgū, līdz ar to lielai sabiedrības daļai radot finansiālas grūtības, tāpat tie saistīti ar psiholoģisko labsajūtu un ar to saistītām emocionālām reakcijām, kā arī garīgo labsajūtu. Līdz ar to arī sociālajiem darbiniekiem ir jākļūst elastīgākiem, radošākiem un proaktīvākiem, lai spētu pēc iespējas veiksmīgāk ar esošajiem resursiem turpināt nodrošināt nepieciešamo atbalstu neaizsargātākajai sabiedrības daļai, kā arī strādātu ar tiem, kas pakļauti izolācijai un citiem riskiem Covid 19 izplatības dēļ. Diskusijā tiks runāts par to, kāda ir sociālā darba loma globālo krīžu situācijās, un kā sociālā darba speciālisti dažādos prakses līmeņos var reaģēt uz šī brīža globālo izaicinājumu, kā arī par to, kādas ir sociālā darba jomas iespējas mazināt sabiedrības iespējamo trauksmes sajūtu krīzes apstākļos.  
 
Diskusijā piedalīsies Ilze Skrodele-Dubrovska, Labklājības ministrijas metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore, Kristīne Freiberga, Siguldas novada sociālā dienesta vadītāja, Mārtiņš Moors, sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks, Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienības direktors un Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits, Rīgas Stradiņa universitātes psihosomatiskas klīnikas virsārsts.

Diskusiju vadīs Ina Balgalve, Tukuma novada pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore.

Pasākums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.