gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

No šī gada 15. janvāra labklājības ministrei Ramonai Petravičai invaliditātes politikas jautājumos padomus sniegs Jolanta Kalniņa-Levina.

Jolanta Kalniņa ir trīs bērnu māmiņa.  Uzkrāta liela un bagātīga  pieredze sadarbībā ar valsts un pašvaldības iestādēm, risinot  bērna kopšanas un aprūpes jautājumus daudzu gadu garumā. Jolantas ģimenē aug dēls ar ļoti smagu invaliditāti kopš dzimšanas. 

Pagājušā gada nogalē Tiesībsarga biroja rīkotajā "Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2019" pasākumā Jolantai Kalniņai–Levinai tika pasniegts atzinības raksts “Par bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ilgtermiņa aprūpes jautājumu aktualizēšanu, stāstot pieredzi par bērna ar īpašām vajadzībām audzināšanu”. 

Labklājības ministre Ramona Petraviča uzsver, ka tieši šī – personiskā pieredze ir pati noderīgākā, lai ārštata padomnieces statusā Jolanta Kalniņa–Levina varētu palīdzēt rast labākos risinājumus daudzos jautājumos, īpaši tādos, kas skar bērnu ar invaliditāti aprūpi. Savukārt Jolanta Kalniņa–Levina kā sava jaunā amata pirmo prioritāti atzīst asistenta pakalpojuma sakārtošanu valstī.

Labklājības ministrei Ramona Petravičai ir vēl viena ārštata padomniece – Valentīna Gorbunova, kura pilda savus pienākumus kopš 2019. gada 1. augusta bērnu ārpusģimenes aprūpes jautājumos. Ārštata padomnieks ir sabiedrisks amats, par ko netiek sniegta finansiāla atlīdzība.