gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Piektdien, 20. decembrī, labklājības ministre Ramona Petraviča  reģionālajā vizītē apmeklēja valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “Zemgale” filiāli “Ziedkalne” Jelgavas novadā un klātienē iepazinās ar uzsākto iestādes renovāciju. 

Pēc ministres iniciatīvas šogad uzsākta VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” aprūpes centra infrastruktūras sakārtošana,  tam novirzot 425 000 eiro. Renovācija uzsākta, lai steidzamības kārtā novērstu ēku kritisko stāvokli,  kas pēc ministres ieskatiem pārkāpj jebkuras personas tiesības uz cienīgu dzīvi.  

Filiālē “Ziedkalne” sociālos pakalpojumus saņem personas ar smagiem un ļoti smagiem  garīga rakstura traucējumiem, 1. un 2. grupas invalīdiem.

Apmeklējuma laikā ministre iepazinās ar līdz šim paveikto ēku renovācijas darbu sākuma posmā. Finansējuma ietvaros pilnībā izremontēts filiāles otrā korpusa 3.stāvs, kā arī pirmā korpusa 2. un 3. stāva sanitārie mezgli,  sakārtoti ēku jumta segumi. Renovācijas darbi “Ziedkalnē” turpināsies arī 2020. gadā.

Finansējums tika nodrošināts  no  ministrijas apakšprogrammas “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros no plānotā finansējuma  VSAC infrastruktūras sakārtošanai.

VSAC ēku atjaunošana iespēju robežās ir viena no labklājības ministres Ramonas Petravičas prioritātēm.