gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministre Ramona Petraviča norāda, ka pansionāts “Lauciene” jau agrāk nokļuvis Labklājības ministrijas redzeslokā un nākamnedēļ plānota atkārtota ministrijas darbinieku vizīte situācijas kopumā izvērtēšanai. Saistībā ar atklātajiem pārkāpumiem ministre sagaida arī pašvaldības aktīvāku rīcību to novēršanā.

“Ja pašvaldības sociālās aprūpes iestāde tiek vainota klientu nāves gadījumos,  tas vērtējams kā  smagākais pārmetums un prasa rūpīgu apstākļu izvērtēšanu un patiesības noskaidrošanu, iesaistoties arī tiesībsargājošajām iestādēm. Vienlaikus aicinu pašvaldību nekavējoties rīkoties, lai kopumā novērstu pārkāpumus šajā iestādē un būtiski uzlabotu pakalpojumu kvalitāti,” atzīst R. Petraviča pēc saņemtās informācijas par diviem nāves gadījumiem šajā pansionātā.

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene” Labklājības ministrijas redzeslokā ir jau kopš 2012. gada. Pēc kārtējās pārbaudes šī gada maijā ministrijas darbinieki atkārtoti konstatējuši virkni nepilnību, kas liecinājuši par zemu pakalpojuma kvalitāti. Saņemot jaunu informāciju par nāves gadījumiem, kuri iespējams iestājušies darbinieku nolaidības dēļ, ministrija uzdevusi Talsu novada Sociālajam dienestam līdz šī gada 16. decembrim sniegt paskaidrojumus. 

“Diemžēl šis gadījums liecina, ka pašvaldības ne vienmēr izprot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normas, kas nosaka pašvaldību sociālo dienesta atbildību par pakalpojuma kvalitāti un labas pārvaldības principu ievērošanu iestādēs, kuru uzturēšanai tiek tērēti pašvaldības līdzekļi, “ ir pārliecināta R. Petraviča. 

Ministre plāno atkārtoti vērsties pie visu pašvaldību vadītājiem, lai atgādinātu par pašvaldību atbildību ne vien sniegto pakalpojumu nodrošināšanā, bet arī to nevainojamā kvalitātē.