gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Presei pirmālapa Pilns arhīvs
| 23.07.2019

Jau sesto gadu norisinājās Labklājības ministrijas (LM) organizētās sociālo darbinieku Vasaras skolas. Turpinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju, arī šogad tika organizētas divas Vasaras skolas - sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem un sociālajiem darbiniekiem darbam pieaugušām personām.

Abās Vasaras skolā kopumā piedalījās 106 sociālie darbinieki no pašvaldību sociālajiem dienestiem, slimnīcām, ieslodzījuma vietām, ilgstošas sociālās aprūpes centriem un NVO. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šoreiz Vasaras skolās tika aicināti piedalīties sociālie darbinieki, kuri bija nominēti gada balvai „Labākais sociālais darbinieks Latvijā”. Prioritāte dalībai bija arī sociālajiem darbiniekiem, kuri līdz šim nebija piedalījušies nevienā no LM organizētajām Vasaras skolām. 

Ņemot vērā darba specifiku ar dažādām klientu grupām, katrai Vasaras skolai tika plānota atšķirīga ievirze, taču  tēma bija vienāda – attiecības un komunikācija.

Pirmajā Vasaras skolā “Būt attiecībās!”, kas tika organizēta sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, tuvāk tika iepazīti daudzveidīgie attiecību aspekti sociālajā darbā, dažādi attiecību mijiedarbību līmeņi un tos ietekmējošie faktori sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem. Otrā Vasaras skola “Attiecību līkločos” tika organizēta sadarbībā ar SIA “SV prakse” un dalībnieki tajā guva zināšanas un praktiskas iemaņas komunikācijas prasmju pilnveidē sociālajā darbā ar pieaugušām personām, kā arī saskarsmē ar kolēģiem.

Abās Vasaras skolās tika piedāvātas praktiskas darbnīcas, kurās bija iespēja gan apgūt, gan atkārtot dažādas metodes, ko sociālais darbinieks pielieto savā ikdienas darbā, kā arī, lai veicinātu sociālo darbinieku profesionalitāti, sociālā darba profesijas pārstāvju personības attīstību un izaugsmi. Ļoti atzinīgi dalībnieki novērtēja iespēju iepazīt kolēģus no dažādām institūcijām un dalīties pieredzē.

Sociālo darbinieku Vasaras skolas tika organizētas par valsts budžeta līdzekļiem.

| 22.07.2019

Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu, izmēģinās jaunu pieeju sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Līdzīga pieeja jau tiek izmēģināta bērniem ar invaliditāti. Bērnu izmēģinājuma projekts noslēgsies šī gada oktobrī, bet jau šobrīd ir pozitīvas atsauksmes no izmēģinājuma projektā iesaistītajām ģimenēm un speciālistiem.

Jaunā pieeja, ārvalstīs plašāk pazīstama kā individuālā budžeta modelis, no esošās atšķiras ar to, ka atbalsts cilvēkam tiek plānots ņemot vērā viņa individuālās vajadzības pieejamā finansējuma ietvaros, nevis vērtēta cilvēka atbilstība konkrētu pakalpojumu saņemšanas kritērijiem. Šāda pieeja ļauj plānot personalizētu atbalstu katram cilvēkam, ņemot vērā, ka cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vajadzības var būt ļoti atšķirīgas un ne vienmēr iepriekš sagatavots standartizēts “atbalsta komplekts” ir vispiemērotākais.

Izmēģinājuma projekts ilgs 16 mēnešus, kura laikā 100 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem tiks sniegts sociālais atbalsts 12 mēnešu garumā. Pēc izmēģinājuma projekta tiks vērtēti tā rezultāti un izstrādāti priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai.

Pieteikties dalībai projektā var no 1. līdz 16.augustam pašvaldību sociālajos dienestos. Izmēģinājuma projektā piedalās Jelgavas un Liepājas pilsētas,  Bauskas, Talsu, Daugavpils, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Ogres un Tukuma novadu pašvaldības.

| 22.07.2019

Pirmdien, 22. jūlijā, labklājības ministre Ramona Petraviča kopā ar Valsts darba inspekcijas un  VDI Zemgales reģionālās nodaļas vadību, inspektoriem  un  Latvijas Robežsardzes struktūrvienību pārstāvjiem pārbaudes reidā apmeklēja būvniecības objektu Vecumniekos.

Pārbaudes mērķis bija pārliecināties, vai  šeit novērsti  iepriekš konstatētie pārkāpumi darba drošības normatīvu ievērošanā un vai objektā visiem nodarbinātajiem ir sakārtotas darba tiesiskās attiecības.

Pārbaudes laikā būvdarbu objektā atradās Latvijas un ārvalstu (Ukrainas) strādnieki. Visiem būvdarbu vadītājs uzrādīja darba līgumus. Tomēr darba drošības jautājumos konstatētie pārkāpumi kļuva par iemeslu tam, lai VDI inspektori sastādītu brīdinājumu par objekta darbības apturēšanu. Tā novēršanai tika dots termiņš likumā noteiktajā kārtībā, kas paredz, ka būvnieki var informēt par pārkāpuma novēršanu arī elektroniski, iesūtot foto materiālu VDI, kolīdz darba drošības normatīvu prasības ir  izpildītas.

Šī gada 6. jūnijā tika pieņemti grozījumi Imigrācijas likumā, kas stājas spēkā 1. jūlijā un tas pieļauj iespēju ārzemniekus nodarbināt uz ilgtermiņa vīzas pamata. Ievērojot  to, ka ilgtermiņa vīzas saņemšanas process ir ātrāks, vienkāršāks un lētāks nekā uzturēšanās atļaujas saņemšanas process, tas būtiski uzlabo ārzemnieku uzaicināšanas procedūru. Tomēr, neraugoties uz šiem atvieglojumiem, Latvijā joprojām tiek konstatēti pārkāpumi darba tiesisko attiecību noformēšanā, izmantojot viesstrādnieku darbu.

Labklājības ministre Ramona Petraviča ir uzsākusi sadarbību ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu, lai atvieglotu ārvalstu darbaspēka piesaisti. Šī gada maijā valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti starpministriju saskaņošanai grozījumi četros Ministru Kabineta noteikumos, kuros paredzēti vairāki atvieglojumi, tai skaitā brīvās darba vietas reģistrēšanas termiņa saīsināšana  Nodarbinātības valsts aģentūrā  no 30 uz 10 darbdienām. LM ir atbalstījusi visos šajos dokumentos ietvertos atvieglojumus un cer, ka tuvākajā laikā tie tiks apstiprināti.

Foto: https://failiem.lv/u/yt2ycryx

| 15.07.2019

Labklājības ministrija turpina tradīcijas un jau sesto gadu organizē Vasaras skolas sociālajiem darbiniekiem. Pasākuma mērķis ir  veicināt sociālo darbinieku profesionalitāti un sociālā darba profesijas pārstāvju personības attīstību un izaugsmi trīs dienu garumā intensīvi apgūstot jaunas metodes un tehnikas, ko vēlāk izmantot savā ikdienas darbā.

Otro gadu pēc kārtas tiek organizētas divas Vasaras skolas – jūlija sākumā jau notika pirmā Vasaras skola sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm ar bērniem, bet  no 16. līdz 18.jūlijam notiks šogad otrā Vasaras skola, kurā piedalīsies sociālie darbinieki, kuri strādā ar pieaugušām personām. Vasaras skolu norises vieta ir Lubānas novadā, Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā “Ezernieki”.

“Manuprāt, šādām vasaras skolām ir augsta pievienotā vērtība, “atzīst labklājības ministre Ramona Petraviča. “Pirmkārt, sociālo darbinieku pieredze darbā ar tik dažādām mērķa grupām rada ļoti atšķirīgu pieredzi, kas lieliski var noderēt pilnīgi negaidītās situācijās, no kādām  nav pasargāts neviens sociālā darba veicējs. Otrkārt, iziet ārpus ierastās darba vides – tā jau daļēji ir atpūta. Ja vēl pildīta ar lietderīgām prasmēm un  zināšanām – tad kopā pavadītais laiks ir patiešām zelta vērts, “.

Tāpat kā iepriekš piedalīties aicināti pašvaldību sociālo dienestu, ieslodzījuma vietu, slimnīcu, nevalstisko organizāciju u.c. institūciju sociālie darbinieki.

Arī otrās Vasaras skolas  tēma plānota par un ap  attiecībām un komunikāciju gan ar klientiem, gan arī ar kolēģiem. Būt spējīgam izveidot attiecības, tās uzturēt un reflektēt ir sociālā darbinieka galvenā pamatprasme. Komunikācija ir attiecību veidošanas stūrakmens.

Vasaras skolā triju dienu laikā dalībnieki iepazīsies ar daudzveidīgajiem attiecību un komunikācijas aspektiem sociālā darbā ar pieaugušām personām, kā arī tiks piedāvātas praktiskas darbnīcas, kurās būs iespēja apgūt vai atkārtot metodes, ko sociālais darbinieks pielieto savā ikdienas darbā ar pieaugušām personām.

Sociālo darbinieku Vasaras skolas tiek organizētas par valsts budžeta līdzekļiem.

| 09.07.2019

Pērn, salīdzinot ar 2017.gadu, reģistrēts ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazinājums. Salīdzinot ar 2017.gadu,  pērn šādu bērnu skaits bija samazinājies par 231 cilvēkiem.

Šādi dati minēti informatīvajā ziņojumā „Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2018.gadā”, kas otrdien, 9. jūlijā, izskatīts un pieņemts zināšanai valdības sēdē.

Ziņojumā arī konstatēts, ka samazinājies bērnu skaits, kuriem vecāki, reģistrējot bērnu dzimšanu, izvēlējušies Latvijas nepilsoņa statusu. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, 2019.gada 1.janvārī bija 4 383 bērni nepilsoņi, kamēr gadu 2018.gada sākumā bija 5260 šādu bērnu.

Samazinājies noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu kopskaits. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegtajiem datiem 2018.gadā par noziedzīgos nodarījumos cietušiem atzīti 525 bērni  (salīdzinot ar 2017.gadu, samazinājums par 7 bērniem). No tiem 259 bija mazgadīgas personas, kas ir par 45 personām mazāk salīdzinājumā ar 2017.gadu.

Samazinājies bērnu skaits, kuri cietuši ceļu satiksmes negadījumos, 2018.gadā ceļu satiksmes negadījumos bija cietuši 705 bērni, kas ir par 38 gadījumiem mazāk, salīdzinot ar 2017. gadu.  Neviens bērns nav cietis nelaimes gadījumā uz dzelzceļa.

Informatīvais ziņojums par bērnu stāvokli Latvijā ir sagatavots atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā dotajam uzdevumam, kas Labklājības ministrijai paredz nodrošināt ikgadēju pārskatu par bērnu stāvokli valstī iesniegt to Saeimai un Ministru kabinetam.

| 09.07.2019

Nākamgad – 2020. gadā – 22. jūnija darba dienu, kas iekrīt pirmdienā starp svētdienu 21. jūniju un svētku dienu 23. jūniju no valsts budžeta finansējamās valsts pārvaldes iestādēs, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, ir pārcelta uz sestdienu, 2020. gada 13. jūniju. Līdz ar to Jāņos valstī būs piecas brīvdienas.

Rīkojuma projekts „Par darba dienas pārcelšanu 2020. gadā” otrdien, 9. jūlijā, pieņemts valdības sēdē.  

Darba likumā ir noteikts, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. Rīkojums par šādu darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā ir jāizdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

Saskaņā ar likumu ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā. Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.

Darba dienu pārcelšana tiek īstenota jau daudzus gadus un kļuvusi par tradīciju, kuru sabiedrība kopumā atbalsta un vērtē pozitīvi. Pārceļot darba dienu, tiek nodrošināta nedēļas darba laika nepārtrauktība tajā nedēļā, no kuras tā tiek pārcelta, savukārt iedzīvotājiem ir nodrošināts lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas, kuras tie varēs izmantot pēc sava ieskata. Turklāt kopējais darba dienu skaits kalendārajā gadā nemainīsies.

2020. gada 22. jūnijs ir vienīgā darba diena, kura tiks pārcelta nākamajā gadā.

| 03.07.2019

Labklājības ministrija (LM) projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros turpina tematisko diskusiju ciklu veltītu dažādiem aspektiem, kam ir būtiska ietekme uz sociālo dienestu darba efektivitāti un sociālā darba speciālistu profesionalitāti. Cikla ietvaros jau notikušas sešas tematiskās diskusijas – par ētiku sociālajā darbā, sociālā darba izglītības izaicinājumiem, sociāla darba specifiku lauku vidē, sociālo darbinieku slodzi, kā arī par atbalsta sistēmu pusaudzim un viņa ģimenei Latvijā.

Cikla septītā diskusija “Dažādība sociālajā darbā” notiks piektdien, 5. jūlijā, plkst. 11.00, RB Cafe, Bruņinieku ielā 63, Rīgā.  Diskusija ir veltīta dažādības tēmai sociālajā darbā un sabiedrībā kopumā.

Šodienas sociālo darbinieku ikdienā darbs ar diskriminācijas riskam pakļautām sociālajām grupām rada izaicinājumus, kam sociālie darbinieki ne vienmēr ir gatavi savu baiļu, nezināšanas vai dažādību noraidošās attieksmes dēļ. Sociālajiem darbiniekiem ir nepieciešams izprast dažādību, lai nodrošinātu vienlīdzīgu un cilvēktiesībās balstītu attieksmi pret ikvienu klientu, sniedzot profesionālu sociālā darba pakalpojumu.

 

Arhīvs Pilns arhīvs