gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir noteiktas vairākas speciālistu grupas, kuriem regulāri nepieciešams apgūt un papildināt zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 
Tie ir,  piemēram, sociālie darbinieki, tiesneši, prokurori, policijas darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm.

Parasti šādas mācības tiek īstenotas klātienē. Tomēr, ņemot vērā pašreizējo situāciju arī šī mērķa grupa varēs attālināti apgūt izglītības programmu teorētisko daļu.