gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Septembra sanāksmju darba kārtība

 

4.septembris

Padomes secinājumu projekts par SDO Deklarāciju par nākotnes nodarbinātību

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

6.septembris

Padomes secinājumu projekts “Labklājības ekonomika”

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

23.septembris

  • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko groza Regulu Nr.1309/2015 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (2014-2020)

  • Padomes secinājumu projekts par SDO Deklarāciju par nākotnes nodarbinātību

  • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

25.septembris

Padomes secinājumu projekts “Labklājības ekonomika”

  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Veselības ministrijas nozares padomniece Karīna Zālīte