gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

  • Vai iespējams iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, neapgūstot formālo profesionālās izglītības programmu?

Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā pasākumu „Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai”.

Pasākuma mērķis ir: 

  • dot iespēju bezdarbniekam apliecināt dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
  • celt konkurētspēju un palielināt iespēju integrēties darba tirgū.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Bezdarbnieka ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. 

Bezdarbnieka profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes, vai akreditēti eksaminācijas centri, kam Izglītības kvalitātes valsts dienests ir deleģējis veikt šo uzdevumu.

Informācija par ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču atzīšanu pieejama Nodarbinātības valsta aģentūras mājaslapā.