gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Janvāra sanāksmju darba kārtība

7.janvāris

  • Rumānijas prezidentūras darba programma
  • Eiropas Komisijas darba programma

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

10.-11.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde 

22.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

24.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

31.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga